لیست کارکنان شرکت

جهت ارتباط موثر با بخش های مختلف ویلو سرویس می توانید از طریق زیر با مسئولان بخش های مختلف در ارتباط باشید.

محمد صدیقی مقدم

مدیر عامل
برای ارتباط با مدیر عامل می توانید از طریق فرم صفحه ارتباط با ما در ارتباط باشید.

لیلا محمودی

بخش نمایندگان
نمایندگان محترم جهت هماهنگی می توانند از این طریق در ارتباط باشند.

رامین راد

امور مالی
جهت امور مرتبط با فاکتورها یا حساب نمایندگان از این طریق در ارتباط باشید.

شاهین نجاری

کارشناس تعمیرات
جهت مشاوره یا پیگیری دستگاه از این طریق در ارتباط باشید.