گواهینامه های شرکت

شرکت از بدو تاسیس گواهینامه های لازم اعم از فعالیت کسب ، ثبت برند و نام تجاری را از مراجع ذیصلاح دریافت نموده است. هم چنین گواهینامه هایی از شرکت های متبوع که دستگاه های آن شامل خدمات پس از فروش می باشد در شاخه های تعمیر و تامین قطعات نیز دریافت گردیده است.

بیمه و امنیت

تجهیز مراکز به وسایل امنیتی و بیمه مسئولیت

محیط زیست

رعایت پروتکل های مرتبط با محیط زیست و زندگی سبز

آموزش کارکنان

گواهینامه های مرتبط با مهارت های کاربردی و عملی پرسنل

ثبت شرکت

برند ویلو سرویس تحت شماره 288606 در سازمان ثبت اسناد ثبت گردیده است

پروانه کسب

ویلو سرویس دارای پروانه کسب در زیر مجموعه تعمیرکنندگان وسایل الکترومکانیکی می باشد