ارزش های اصلی شرکت

در ابتدای تاسیس ویلو سرویس بر اساس رویه های مدیریتی سعی در ایجاد و پیروی از چارچوبی خاص در خدمت رسانی به مردم عزیز را داشت. به مرور زمان به ارزش های اصلی و اهداف شرکت افزوده شد و هم چنان برای بهبود کیفیت خدمت رسانی نیازمند پیشرفت و بازنگری در این مقوله با کمک خانواده ویلو سرویس را دارد.

بنابراین در صورت استفاده از خدمات ویلو سرویس ما را از نظرات و پیشنهادات خود در خصوص بهبود فرآیند ها و افزایش رضایت مندی مفتخر نموده ودر جهت خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

خانواده ویلو

همه مشتریان و کادر پرسنلی ویلو سرویس در خانواده ویلو تعریف می شوند.

انتخاب آگاهانه

انتخاب برندهای مناسب و با کیفیت جهت خدمت به مردم نیازمند تصمیم گیری و انتخاب آگاهانه است.

اطمینان

اطمینان از صحت عملکرد دستگاه تحویلی و پیگیری آن توسط شرکت از وظایف اصلی ویلو سرویس می باشد.

کیفیت

کیفیت قطعات مصرفی و تعمیری و هم چنین اطمینان از اصل بودن اجناس فروشگاه با خرید از تولید کننده سبب کیفیت بالای خدمات به مشتریان می شود.

مشاوره و راهنمایی

مشاوره جهت خرید یا حتی تعمیر یکی از خدمات ویلو سرویس جهت رفاه حال مردم عزیز می باشد.

رضایت مشتری

بخش ارتباط با مشتری با دریافت نظرات مشتری در خصوص دستگاه ( فروش یا تعمیری ) سعی در افزایش رضایت مندی مشتریان عزیز دارد.

پایداری سرویس

سرمایه گذاری در بخش خرید و تجهیز مراکز سبب پایداری در ارائه سرویس به مشتریان عزیز دارد.

همکاری

ویلو سرویس مفتخر به همکاری با مراکز تخصصی در سراسر کشور است و از همکاری متخصصان توانمند در خصوص فروش یا بخش تعمیر استقبال می کند.

اشتغال زایی

ویلو سرویس با افزایش خدمات خود در سراسر کشور سعی در جذب اشخاص توانمند و استغال زایی در ایران عزیز را دارد.